Doppingvétség nélkül - tudatosan!

ÚJ KÖNYV: Sportágspecifikus sporttáplálkozás

ÚJ KÖNYV: Sportágspecifikus sporttáplálkozás

Az új, Sportágspecifikus sporttáplálkozás című könyvben a MOB által kiválasztott 21 sportágra kidolgozott részletes javaslatok (étrend-kiegészítés, étrendi minták, gyakorlati útmutató, javasolt és kerülendő élelmiszerek stb.), teljesítményfokozás, utazási tanácsok, sport hőségben és hidegben, izomtömeg növelés, befogyasztás, az étrend időzítése, sportitalok, szénhidrát töltési technikák, biológiai ritmusok és számos más, praktikus, gyakorlatias téma található. Teljes cikk megtekintés

EDZÉSÉLETTAN könyv (Radák Zsolt)

EDZÉSÉLETTAN könyv (Radák Zsolt)

A kiadvány nemcsak terhelés-élettani könyv, hanem az edzésmódszerek hátterére és okaira is keresi a választ és módszereket is ajánl az edzéscélok megvalósításához. Részletes információkat ad az alapvető sejtfolyamatoktól az izomrendszer bemutatásán át az alkalmazkodás, fáradtság, képességfejlesztés, sporttáplálkozás, prevenció és sportgenetika témakörén keresztül a testedzés és öregedés összefüggéséig. Teljes cikk megtekintés

KÖNYV: A test izomzatának edzése

KÖNYV: A test izomzatának edzése

Ne akarjon úgy edzéseket vezetni valaki, hogy a gyakorlatok, az edzések anatómiai, élettani háttere ismeretlen számára. Az ismeretlen mindig veszélyeket tartogat, főként a végrehajtás részvevői részére. Amit az Edző mond, az „Szentírás”, hiszen Ő a szakember. Ez bizalom és egyúttal kiszolgáltatottság is a sportoló részére, ami az Edző felelősségét helyezi előtérbe. Teljes cikk megtekintés

Cikkek

Étrend-kiegészítés

Nyomtat Küldés

Doppingolás

Az örvendetes módon szaporodó fittneszklubok és testépítő termek egyre több fiatalt vonzanak, akik kellemes társaságban akarják magukat jól érezni, színvonalas gépek és képzett trénerek segítségével akarják hasznosan eltölteni idejüket. A dolog árnyoldalaként megjelentek az örömök vámszedői is, a különböző gyógyszereket és drogokat illegálisan árusító feketepiaci hiénák képében.

A fittnesztermekbe először lelátogató fiatalokat néhány héten belül megkörnyékezik a dílerek és tájékozatlanságukat kihasználva, rögtön nyakukba sóznak általuk nélkülözhetetlennek minősített étrend-kiegészítőket ill. doppingszereket. Ezekről nem mondják el, hogy a látványos izomgyarapodást mellékhatások sokasága és visszafordíthatatlan egészségkárosodás követi, ami alattomos módon nem azonnal, hanem esetleg csak évek múlva jelentkezik.

Mérhető mellékhatások

Ez a néhány évtized elegendő volt arra, hogy lemérjük, hogy a doppingolásnak volt-e mellékhatása. Természetesen nagyon nehéz olyan visszatekintő, összegző tanulmányt elkészíteni, hogy a 70-es évek feltételezett doppingszedői jelenleg milyen egészségi állapotban vannak - ha egyáltalán élnek még -, mert senki nem válaszol olyan kérdésre, amelyek a megszerzett olimpiai és világbajnoki érmek hátterét firtatják. A birtokunkban lévő orvosi leletek, adatok ér kórtörténetek tanulsága szerint azokban a sportágakban, ahol néhány évtizeddel ezelőtt feltételezhető volt a masszív anabolikus-szteroid szedés, feltűnően több a krónikus, degeneratív megbetegedés, mint az átlag populációban.

Különösen a máj betegségek, a vese, a tüdő, a szív és érrendszer megbetegedései szembetűnőek. Szignifi­kánsan magasabb ebben a körben a kábítószer-élvezők és alkoholisták ará­nya, a pszichés problémákkal kezeltek és az agresszív magatartásúak száma. Sajnos nagyon sokan fiatalon hunytak el e neves sportolók közül, ami nehe­zen magyarázható mással, mint a kont­rollnélküli szteroidok tartós alkalma­zásával.

Ezek a tények szinte maguktól ad­nak választ arra a kérdésre, hogy miért tilos a dopping és miért szankcionálják annak alkalmazását. Látjuk tehát, hogy ebben a kérdésben főleg az egészségügyi szempontoknak kellene érvényesülni. A sport mindenre meg­tanít, örülni, győzni, de veszíteni is. Ezért érthetetlen az, hogy az örvende­tes módon szaporodó sportklubok, fittnesz- és aerobiktermek látogatói közül egyre többen gondolják úgy, hogy tel­jesítményüket és testüket valamilyen mesterséges eljárással vagy szerrel pró­bálják meg felpumpálni. Tehát a rend­szeres sporttevékenység életformánknak egy része, és ezért nem fér bele az, hogy időről időre akár „kúraszerűen" is valamilyen teljesítménynövelő szer­rel turbósítsuk fel ezt a folyamatot.

Meddig hat?

Ezek a szerek ugyanis csak addig hat­nak, ameddig az illetők szedik őket. Ha a kúra végén abbahagyjuk a gyógyszer­szedést, csak a teljesítményünk és az izomzatunk megy vissza majdnem ugyanarra a szintre, mint ahonnan elkezdtük, a mellékhatások viszont saj­nálatos módon összegződnek, és soha nem múló sebet ütnek szervezetünk érzékeny rendszerén. A szervezet ugyanis az indokolatlan gyogyszerszedésre különböző reakciókkal válaszol. Ez főleg két mechanizmusban nyilvá­nul meg: az egyik mechanizmus az in­dokolatlanul magunkhoz vett gyógyszerek minél gyorsabb eltávolítása, a másik kívülről magunkhoz vett gyógyszert vagy hormont termelő szerv működésének felfüggesztése. Előbbi esetben a kiválasztó szervek ak­tív enzimatikus úton távolítják el a szervezet : számára felesleges anyago­kat, melynek kapcsán egyrészt majdnem annyi energiát vesztünk, mint amekkorát állítólagosan a gyógyszerek hoznak másrészt pedig az abnormális mennyiségben beszedett hormonok kiválasztása során az adott szerv mara­dandó károsodásokat szenvedhet. Az anabolikus szteroidok kiválasztása miatt nem ritkák a máj különböző be­tegségei, mint például a májzsugor, májtumor, de leírtak már veserákot is kétévi szteroidszedés után. Utóbbi esetben a tumor a szervezet az úgyne­vezett élettani visszacsatolás következ­tében megszünteti vagy felfüggeszti bizonyos szervek működését, az törté­nik, hogy a külsőleg magunkhoz vett anabolikus szteroidok bizonyos agy­központoknak azt az információt nyújtják, hogy szükségtelen a külön­böző hereműködést fokozó és a saját hormontermelést kiváltó, serkentő hormonok termelése, mert az anabolikus szteroidok azt az érzetet keltik az agyközpontnak, mintha azokat a here­szövet termelte volna. Ennek követ­keztében egy idő után a saját here által termelt tesztoszteron mennyisége drá­mai módon lecsökken, már néhány hónapos szedés után herezsugor, a pénisz megkisebbedése, később terméketlenség következik be. Sajnos ezek nem kitalációk vagy elijesztésként szánt frázisok, ha­nem ahhoz a doppinginformációs szol­gáltató vonalhoz intézett kérdéseknek, véleményeknek és kommentároknak a tapasztalata, amely sok éve működik, és rengeteg tragikus esettel találkozott ebben a témában. Termé­szetesen ezeket az ijesztő eseteket a ha­talmas hasznot húzó nepperek nem fogják elmondani a gyanútlan áldozatnak, mert nekik kizárólag a profitszer­zés a céljuk. Láthatjuk tehát, hogy van miért tiltani a doppingolást még akkor is, hogyha ennek nem mindig tudunk érvényt szerezni a szabadidősportban. A másik fontos szempont, ami miatt a doppingolást tiltjuk, a verseny kapcsán történő indokolatlan előnyszerzés, il­letve a sporthoz kötődő pozitív attitűdök és a fair play megsértése. Sok sportoló arra hivatkozik, hogy ő kizá­rólag csak azért doppingol, mert köz­tudomásúan a vetélytársai is doppin­golnak, és nem akar lemaradnia ver­senyzésben. Pontosan ezért kell az ellenőrzéseket folytatni, mert az ellenőrzés soha nem az adott versenyző ellen irányul, hanem inkább számára nyújt biztonságot azzal, hogy a vetélytársakat is ellenőrizzük, és aki nem doppingol, annak az ellenőrzéstől nincs félnivalója. Mint látjuk, a dop­pingolás tiltásának két legfontosabb szempontja másként érvényesül a ver­senyzésben és a szabadidősportban. Előbbiben az egészségkárosodás veszélye minimalizálható, hiszen a sportolók szűk profirétegét elvileg jól szervezett és jól képzett sportorvosok szolgálják ki, és biztosítják azt az egészségügyi hát­teret, ami a kötelező vizsgálatok és a sorozatos orvosi ellenőrzések révén már korán ki tudja szűrni azokat a rej­tett tüneteket vagy kezdődő betegsé­geket, amik az esetleges gyógyszersze­dés következményeiként megjelenhet­nek. A versenysportban, főleg a fair play megsértése miatt aggódnak a versenyzők és felkészítőik hiszen szá­mos esetben előfordult, hogy azonos tudású versenyzők közül csak egy hajszállal jobb a másik, akiről - bár a dop­pingvizsgálat eredménye negatív lett - ­az adott sportág berkeiben mégis köztudomású volt, hogy tiltott szerek sze­déséhez folyamodott, csak jobb szak­embert, jobb labort vagy jobb mód­szert talált e tevékenység elfedésére. Rettenetesen bosszantó lehet, hogy többéves munka ilyen un-fair cseleke­det miatt veszik kárba.

Más a helyzet a szabadidősportban, ahol ha valaki a maga örömére építi izomzatát, vagy vesz részt aerobik ­edzésen, és itt nem a fair play elvét sér­ti meg azzal, ha a gyorsabb izomnö­vesztés érdekében valamilyen hormont szed, hanem az egészségét teszi komo­lyan kockára, mert sajnos a szabadidő­sportot űzők túlnyomó többsége mö­gött nincs sportorvosi háttér vagy ha van is, eszébe sem jut igénybe venni azt. Tisztában vagyunk azzal, hogy aki doppingszert szed, az nem bűnöző, legfeljebb tájékozatlan, és ezt a tájékozatlanságot nagyon sokan igyekszenek „kihasználni".

Sokan felvetik azt a kérdést, hogy a doppingszer szedést liberalizálni kellene, magyarul megengedhetővé kell tenni a doppinghasználatot, hiszen a közönség a produktumra kíváncsi, és nem arra, hogy ezt az illető hogyan éri el. Egyes orvos szakértől vélemények szerint a versenyzői teljesítmények olyan szintet értek ma már el, ahol egyenesen jóté­kony hatású lehet a kis mennyiségben adott doppingszer - esetleg még anabo­likus szteroid - adása is. Sőt vérszegény versenyzőknél a ma oly gyakran emlegetett vörösvérsejt képzést fokozó anyag, az erythropoietin szedése is megengedett tehet. A véleménynek van valóságmagja, és orvosi felügyelet mellett alkalmazott megfelelő adagú szerek valóban alkal­masak a túlfáradás, a sérülés és egyéb negatív jelenségek megelőzésére, azonban ne felejtsük el azt, hogy bármi­lyen indok ellenére ez a dolog még egyelőre tilos, másrészt pedig a doppin­golás korlátozott megengedése ismételten csak esélyegyenlőtlenségez vezetne, hi­szen nagyon sok sportolónak nincs ele­gendő anyagi fedezete arra, hogy méregdrága laboratóriumokat és gyógyszereket megfizessen. További tapasztalat az, hogy a versenyzők ezzel kapcsolatos viselkedése abszolút hetero­gén. Sokan még ott tartanak, hogy az orvos által ajánlott szernek többszörös dózisát szedik be, mert arra gondolnak, hogy két tabletta dupla teljesítmény, nyolc tabletta négyszeres teljesítmény, és csodálkoznak azon, hogy ez nem így ­van. Napjainkban valószínűleg sok eset­ben minded tiltás ellenére mégiscsak va­lamilyen orvosok által felügyelt, korlá­tozott doppingolás folyhat, mert a vilá­gon évente elvégzett 100-120 000 dop­ping minta elemzés kb. 1 %-a pozitív, ami 1000 fölötti esetet jelent, és szinte biz­tos, hogy ezek mögött valami­lyen egészségügyi szaktanácsadói háttér is működik, annál is inkább, mert a modern doppingszerek között olyanok is vannak, amelyeket orvosi segítség nélkül lehetetlen alkalmazni (vagy teljesen őrültnek kell lenni annak aki orvos megkérdezése nélkül ezekhez mégis hozzányúl). Ilyenek többek között a növekedési hor­mon, az erithropoietin, IGF2 és az inzu­lin. Ezekben az esetekben a korlátozás oka feltehetően nem az, hogy a versenyző egészségéért bárki is aggódik, hanem a lebukástól való félelem; a kiürü­lési idők és a megengedett szintek betar­tása. Következésképpen a doppingolást mindig egy szinttel szigorúbban kell til­tani, mint amit elvárunk vagy remélünk. Vagyis ha teljesen tiltom a doppingolást, akkor a szigorú tilalom és a várható szankcióktól való félelem miatt csak korlátozottan és valószínűleg orvosi fel­ügyelet mellett fog történni a doppinglistás. Ha megengedik a doppingolást, ak­kor viszont a dolog parttalanná válna és minden kontroll nélküli, ész nélküli gyógyszerszedés lenne a következménye. Emiatt az elkövetkezendő években még hosszú évekig szükség lesz a dop­pingtilalom betartására.

Csak gyógyszer létezik?

Tudnunk kell, hogy ilyen kategória, hogy "doppingszerek", nem létezik. A doppinglistán levő szerek mindegyike valamilyen betegség vagy tünet kezelé­sére, gyógyítására használt gyógyszer, mely attól válik doppingszerré, hogy nem az orvosi előírásnak vagy javallat­nak megfelelően használják. Például a keringés gyorsítására, a vérnyomás emelésre használt stimulánsok eseté­ben felfedezték, hogy a fáradtságküszöb kitolásával a versenyző jobban terhel­hető. Az effedrinnek helyi nyálkahár­tyalob csökkentő hatása van. Ez az effedrin vagy származékainak egy orr­cseppbe történő bevitele például az orrnyálkahártya gyulladását csökkenti. Más gyógyszerekkel kombinálva alkal­mas a megfázás tüneteinek enyhítésére. Amikor egy versenyző verseny alkalmá­val figyelmetlenül olyan szert szed be, amitől valamilyen betegségének tünetei csökkennek ugyan, de a gyógyszerben levő valamelyik komponens dopping listás, akkor sajnos a doppingolás vétsé­gét követte el, mert vizsgálat alkalmával nem azt kutatjuk, hogy mi módon ke­rült be a szervezetébe a listán szereplő szer, hanem azt a tényt regisztráljuk, hogy az ott volt és alkalmas valamilyen teljesítmény növelésre. Egy profi ver­senyzőtől és felkészítő csapatától jogosan várhatjuk el, hogy ilyen apróságokra is odafigyeljen, mert természetesen egy adott tünet kezelésé­re számtalan más alternatív gyógyszer is létezik, amely nem tartalmaz dopping­szert. A szabadidősportban résztvevőkre az ilyen gyógyszer nem jelent ve­szélyt doppingolás szempontjából, hi­szen ők nem sértik meg ilyenkor az esé­lyegyenlőség elvét. A szteroidok ugyancsak gyógyszerek, és olyan esetekben al­kalmazandók, mikor a hereműködés va­lami ok miatt leállt és a hereszövet által termelt hormont pótolni kell. Alkalmaz­ható továbbá legyengült szervezet esetében roborálásra vagy idősek életfunkció­inak erősítésére is. Tehát láthatjuk, hogy a gyógyszerek akkor válnak doppingszerré, mikor nem rendeltetésüknek megfelelően használják őket, és teljesítményfokozás céljából visszaélnek velük.

Kapcsolodó cikkek

Tiltott teljesítményfokozás

Tiltott teljesítményfokozás – Szteroidok

Tiltott teljesítményfokozás – Szteroidok

A szteroidok természetes vagy mesterséges anyagok, amelyek úgy hatnak, mint a férfi nemi hormon, a tesztoszteron. Teljes cikk megtekintés

Tiltott teljesítményfokozás – Gyulladáscsökkentők

Jelentős gyulladáscsökkentő, fájdalomcsillapító és allergiát szüntető hatásuk van. Használják ízületi és mozgásszervi fájdalmak csökkentésére és asztma kezelésére is Teljes cikk megtekintés

Tiltott teljesítményfokozás – Vizelethajtók

Tiltott teljesítményfokozás – Vizelethajtók

A vizelethajtók a gyógyszerek azon csoportjába tartoznak, amelyek fokozzák a vizelet-kiválasztást, ezáltal csökkentve a szervezet folyadéktartalmát. Használatuk orvosi szempontból vesebetegség, magas vérnyomás, vagy szíveredetű pangás esetén indokolt. Teljes cikk megtekintés

Tiltott teljesítményfokozás – Asztma elleni készítmények

A gyógyszereknek ehhez a csoportjához eredetileg asztma ellenes készítmények tartoztak, amelyekről azonban kiderült, hogy egyrészt stimuláns, de anabolikus hatásuk is van. Asztmás sportolók esetében igen hatásosak a terhelés okozta asztmás roham kivédésére, ha edzés, vagy verseny előtt alkalmazzák őket. Teljes cikk megtekintés

Tiltott teljesítményfokozás – Étrend-kiegészítés

Tiltott teljesítményfokozás – Étrend-kiegészítés

Igen nagy kockázatot jelent, hogy ezen készítmények jelentős részének forgalmazása nem engedélyhez kötött. Ez azt jelenti, hogy hatóanyagaik nincsenek pontosan feltüntetve, ezért tartalmazhatnak tiltott doppingnak számító hatóanyagot is. Teljes cikk megtekintés

Tiltott teljesítményfokozás – Géndopping

Sportolók teljesítőképességét olyan gén szervezetbe juttatásával módosítják, amely hat az izmok működésére, anyagcseréjére és vérellátására Teljes cikk megtekintés

Tiltott teljesítményfokozás – Stimulánsok

Tiltott teljesítményfokozás – Stimulánsok

A stimulánsok abba a gyógyszertani csoportba tartóznak, amelyek - hasonlóan a mellékvese hormonjához, az adrenalinhoz - a központi idegrendszerre hatnak, felgyorsítva az agyműködést és a szervezet reakcióit. Teljes cikk megtekintés

Tiltott teljesítményfokozás – Peptid hormonok

Tiltott teljesítményfokozás – Peptid hormonok

A hormonok peptidekből épülnek fel, amelyek aminosav láncokból állnak. A származékok mesterséges úton készült vegyületek, amelyek hatása hasonló a hormonokéhoz Teljes cikk megtekintés

Tiltott teljesítményfokozás – Béta blokkolók

Tiltott teljesítményfokozás – Béta blokkolók

A béta-blokkolók vérnyomást csökkentő gyógyszerek. Lelassítják a szívműködést. Teljes cikk megtekintés

Tiltott teljesítményfokozás – Narkotikumok

Tiltott teljesítményfokozás – Narkotikumok

A narkotikus fájdalomcsillapítók mákból készült, opiát alapanyagú, erős fájdalomcsillapító hatású készítmények. Fájdalmat csökkentő hatásuk az agyon keresztül érvényesül. Némely készítmény a használóban a félelemnélküliség és a korlátlan erő érzetét kelti. Teljes cikk megtekintés

Tiltott teljesítményfokozás – Alkohol

Tiltott teljesítményfokozás – Alkohol

Az alkohol a központi idegrendszerben gátló hatást fejt ki, és mérsékelt mennyiségben a fogyasztóban a lazaság érzetét kelti. Teljes cikk megtekintés

Tiltott teljesítményfokozás – Marihuana

Tiltott teljesítményfokozás – Marihuana

A vadkender szárított leveléből, vagy virágjából készült drog az agyban váltja ki gátláscsökkentő és relaxáló hatását. Teljes cikk megtekintés

Tiltott teljesítményfokozás – Vérdopping

Tiltott teljesítményfokozás – Vérdopping

A vérdopping megnöveli a vörösvérsejtek számát, és ezáltal a vér oxigénszállító kapacitását. Teljes cikk megtekintés

Tiltott teljesítményfokozás – Antiösztrogén hatású anyagok

Tiltott teljesítményfokozás – Antiösztrogén hatású anyagok

Férfiaknál fokozza a tesztoszteron szintézisét és kiválasztását. Teljes cikk megtekintés

Tiltott teljesítményfokozás – Kémiai és fizikai manipulációk

A kémiai manipulációk a maszkírozó anyagok alkalmazását jelentik, míg fizikai manipulációk alatt a vizelet levételével, szállításával és tárolásával kapcsolatos szabálytalanságokat értjük Teljes cikk megtekintés